021-49121

مجموعه شرکت های مدیسا

مدیسا بر اساس رویاپردازی های تنی چند از فارغ التحصیلان دانشگاههای تهران، امیرکبیر و تربیت مدرس در سال 1394 و در جهت ایجاد کسب و کارهای نوین شکل گرفت. ما در مدیسا در صدد انجام کارهای خارق العاده نیستیم و تنها به این دلیل گرد هم آمده ایم که می خواهیم و می توانیم کارهایی عادی را به شکلی فوق العاده و نوین به انجام برسانیم. در حال حاضر این مجموعه دارای 4 بخش مجزا می باشد که هرکدام دارای ساختار و خط مشی منحصر به فرد خود هستند.